Press "Enter" to skip to content

Prāvesta paziņojumi 20.06.2021

  • 23. jūnijā SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DZIMŠANAS svinību vigilija.
  • 24. jūnijā SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DZIMŠANA, svinības.
    SV. MISE plkst.: 10:30(LV); 12:00(PL); 18:00(RU).
  • 27. jūnijā parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena.

Vēlamies izveidot Draudzes ekonomisko padomi un Pastorālo līdzstrādnieku (koordinatoru) padomi.
Lūdzu sniegt priekšlikumus par  iespējamiem kandidātiem uz šiem kalpojumiem mūsu draudzē.
ATGĀDINĀM, KA JĀIERODAS OBLIGĀTI SEJAS MASKĀS UN BAZNĪCĀ JĀIEVĒRO NOTEIKTO
DISTANCI.
Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par
baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.


PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ

Prāvests Andžejs Stoklosa

Comments are closed.