Press "Enter" to skip to content

Prāvesta 08.05.2022 paziņojumi

8 maijā: Lieldienu laikposma IV svētdiena – Labā Gana svētdiena. Lūgsimies par aicinājumiem uz garīgo kārtu. Mātes diena.
11 maijā: Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas diena, svētība slimniekiem. SV. MISE plkst.: 07:00(LV);
10:30(LV par slimajiem); 12:00(PL); 18:00(RU).
13. maijā V.J.Marija no Fatimas.
14. maijā SV. APUSTULIS MATIJS, svētki.

Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas
uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ!

Comments are closed.