Press "Enter" to skip to content

Prāvesta 3.aprīļa paziņojumi

Šodien3. aprīlī Gavēņa V svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija. Rūgtās asaras pēc latviešu un poļu Sv. Mises.

  • 1. aprīlīVissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā.
  • 2. aprīlīVissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds godināšana mēneša I sestdienā. Gandarīšanas liturģija: 17.00 Rožukronis, 18.00 Sv. Mise, 19.00 Adorācija ar dziesmām un meditācijām.
  • 10. aprīlī PALMU JEB KUNGA CIEŠANU SVĒTDIENA. Ziedojumi Starpdiecēžu garīgā semināra vajadzībām. Sākas Lielā nedēļa.
  • Par mirušiem sv. Mise katru rītu, bet izņēmuma gadījumos kā arī svētdienās un svētku dienās tad vakaros vai citā laikā, bet sv. Mise nekad nav izlaista un notiek katru dienu.
  • Lielā gavēņa piektdienās (PL), sestdienās (LV), svētdienās (RU) pirms vakara sv. Mises. Par lūgšanu „Krustā sistā Pestītāja priekšā…” dievbijīgu nostaigāšanu un meditācijām varam saņemt pilnas atlaidas.
  • Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ!

Cieņā,

Andžejs Stoklosa

prāvests Rīgas Sāpju Dievmātes baznīca

Comments are closed.