Press "Enter" to skip to content

PRĀVESTA PAZIŅOJUMI –03.09.2023.

Šodien 3. septembrī parastā liturģiskā laikposma XXII svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. J ēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija. Svētī devocionālijas, sveces.

Jaunā mācību gada sākumā aicinām uz sv. Misi un pie sv. Sakramentiem skolēnus, skolotājus, vecākus un citus.

6. septembrī sākas novenna Vissvētākās Jaunavas Marijas Sāpju Mātes godam. Lugsimies Jaunavas Marijas Septiņu Sāpju Rožukroni pēc sv. Mises.

8. septembrī V.J.MARIJAS DZIMŠANA, svētki. SV. MISE plkst.: 07:00(LV); 10:30(LV); 12:00(PL); 18:00(RU). Šodien var svētīt sējai paredzēto labību un sēklas.

10. septembrī parastā liturģiskā laikposma XXIII svētdiena.

17. septembrī Uzsākas KATEHĒZE bērniem un pieaugušajiem, kuri gatavojas kristībām, grēksūdzei, I Sv. Komūnijai un laulībām. Pieteikšanās pie draudzes prāvesta vai skolotājas Astras (27484427). Mācības notiek latviešu, krievu, lietuviešu un poļu valodās.

24 septembrī KAPUSVĒTKI MIĶEĻA KAPOS. 15:00- SV.MISE un lūgšana par mirušajiem.

29.septembrī SV. ERCEŅĢEĻI MIĶELIS, GABRIĒLS UN RAFAĒLS, svētki. Šajā dienā kapelā Sv. Miķeļa kapos būs atlaižu Sv. Mise 10:30(LV) par mirušajiem.

W domu parafialnym trwa remont pomieszczeń do wykorzystywania przez naszą parafię zgodnie z naszymi potrzebami orazdla utworzenia „Ośrodka polskiego przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Rydze”.Projekt jest finansowany z budżetu państwa polskiego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. „Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

ateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ

LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

Comments are closed.