Press "Enter" to skip to content

Prāvesta paziņojumi 05.martā

5. martā. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.RŪGTĀS ASARAS

11. martā, sestdiena Lurdas Dievmātes piemiņas dienā un svētība slimniekiem. SV. MISE plkst.: 07:00(LV); 10:30(LV par slimajiem); 12:00(PL); 18:00(RU). Sākas novenna sv. Jāzepa godam.

12. martā Gavēņa II svētdiena Lielā gavēņa piektdienās (PL), sestdienās (LV), svētdienās (RUS) pirms vakara sv. Mises 17:00 notiks Krusta ceļa lūgšana. Par Tā dievbijīgu nostaigāšanu un meditācijām un par lūgšanu „Krustā sistā Pestītāja priekšā…” varam saņemt pilnas atlaidas.

PATEICAMIES par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcasuzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību undalīšanos pārtikā.LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

Comments are closed.