Press "Enter" to skip to content

Prāvesta paziņojumi 19.02.2022

  • 19. februārī parastā liturģiskā laikposma VII svētdiena.
  • 1998.gada 21. februārī, pāvests Jānis Pāvils II bīskapu Jāni Pujātu iecēla kardināla kārtā. Šajā gadadienā mēs priecājamies un novēlam Eminencei laimīgu, auglīgu kalpošanu starp mums un stipru veselību.
  • 22. februārī Pelnu trešdiena. Gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem. SV. MISE: plkst.7:00.(LV); 10:30.(LV);12:00.(PL); 18:00.(RU).
  • Lielā gavēņa piektdienās (PL), sestdienās (LV), svētdienās (RU) pirms vakara sv. Mises 17:00 notiks Krusta ceļa lūgšana. Par Tā dievbijīgu nostaigāšanu un meditācijām un par lūgšanu „Krustā sistā Pestītāja priekšā…” varam saņemt pilnas atlaidas
  • 26. februārī Gavēņa I svētdiena  RŪGTĀS ASARAS.
  • PATEICAMIES par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

Prāvests Andžejs Stoklosa (+371 20275175)

Comments are closed.