Press "Enter" to skip to content

Priestera paziņojumi 11.04.2021

11 aprīlī Šodien Lieldienu laikposma II svētdiena – KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA. Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas diena. Lūgšanas par slimajiem.

Kunga Žēlsirdības svētdienaŠie svētki ir vissvarīgākā Dieva žēlsirdības pielūgsmes forma no tām, kuras atklātas māsai Faustīnai. Kungs Jēzus runāja 1931. gadā Plockā: “Es vēlos, lai būtu Žēlsirdības svētki, lai attēls, kuru tu uzgleznosi ar otu, tiktu svinīgi iesvētīts pirmajā svētdienā pēc Lieldienām. Šai svētdienai jākļūst par Žēlsirdības svētkiem.“ Šo svētku lielums saistās ar Jēzus Kristus dotajiem apsolījumiem. “Kurš šajā dienā tuvosies Dzīvības avotam, – teica Jēzus Kristus, – tas iegūs pilnīgu grēku piedošanu un izglābšanu no soda” (Dienasgr. 300). “Šajā dienā ir atvērti manas žēlsirdības dziļumi, Es izleju veselu jūru žēlastību uz dvēseli, kura tuvojas manas žēlsirdības avotam; (…) lai neviena dvēsele nebīstas tuvoties Man, pat ja viņas grēki ir kā purpurs” (Dienasgr.699). Lai iegūtu šīs lielās žēlastības, jāizpilda Dieva žēlsirdības pielūgsmes noteikumi (paļāvība uz Dieva labestību un darbīga mīlestība uz tuvāko), jābūt Dieva žēlastības stāvoklī (pēc grēksūdzes) un cienīgi jāpieņem Svētā Komūnija. Vairāk par Dieva Žēlsirdības kultu ir vērts lasīt īpaši tam veltītājā mājaslapā: http://uzticies-jezum.mozello.lv/.

ATGĀDINĀM, KA JĀIERODAS OBLIGĀTI SEJAS  MASKĀS UN BAZNĪCĀ JĀIEVĒRO NOTEIKTO DISTANCI.

Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ
LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU! 

Prāvests Andžejs Stoklosa

Comments are closed.