Press "Enter" to skip to content

Priestera paziņojums par SVĒTKIEM AGLONĀ 2020.gadā

Saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma deleģējumu Ministru kabinets ir noteicis epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas nosaka pulcēšanās prasības un ierobežojumus, kuri būs spēkā arī svētku laikā. Lai šogad piedalītos svētku dievkalpojumos 14.augustā un 15.augustā, varēs saņemt ieejas kartes savā katoļu draudzē pie prāvesta:

1. Uz sv. Misi 14.augustā plkst. 19.00, Krustaceļu un sv. Misi 23.10 (varēs piedalīties līdz 3000 ticīgo).

2. Uz sv. Misi 15.augustā plkst. 12.00 (varēs piedalīties līdz 3000 ticīgo).

Attiecībā uz citiem dievkalpojumiem iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, tomēr tajos atļautais cilvēku skaits būs ne vairāk kā 400 cilvēki (izņemot 13.augustu, kur drīkstēs piedalīties līdz 500 ticīgo), ieskaitot garīgo un kalpojošo personālu un atbildīgos dienestus.

Informējam, ka sasniedzot atļauto apmeklētāju skaitu citi apmeklētāji netiks ielaisti. Apmeklētāju uzturēšanās Sakrālajā laukumā tiks nodrošināta sadalītos sektoros, kuros personu skaits nepārsniegs 250 cilvēkus.

  • Aicinu draudzes locekļus uz sadarbību, kalpojot ar saviem dažadiem talantiem un zināšanām un labo gribu draudzes dzīves veidošanā.
  • Laipni lūgti visi, kas ir gatavi un vēlas palīdzēt iesaistīties dežūrās, lai mūsu baznīca būtu atvērta visās dienās.
    Ceru uz Jūsu atsaucību, priekšlikumiem un palīdzību.

Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, par bāznicasuzkopšanu un dekorēšanu .

LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

Prāvests Andžejs Stoklosa

Comments are closed.