Sirsnīgi sveicieni V.E Rigas arhībiskapam Zbigņevam Stankevičam viņa dzīves 65.gada dienā!