Šodien, 14. novembrī, 85 gadu jubileju svinēs kardināls Jānis Pujats

Svinības sāksies pl. 12 ar Svēto Misi Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā, kuras laikā klātesošos uzrunās pats jubilārs.

dievmātesdraudze.lv pievienojās apsveicēju pulkam:

Šie ir gaismas gadi,
Katram vienreiz doti,
Grūti, labi nodzīvoti,
Ar sāpēm, laimi savienoti,
Šie visi mūža gadi.