Šodien ir priestera Oļģerta Daļecka 80.dzīves gadu jubilēja!

Sveicam bijušo prāvestu Mons. Oļģertu Daļecki dzimšanas dienā! Novēlām viņam būt stipram Kungā un turpmāk kalpot cilvēkiem! Lai Dievs viņu svēti!
Rīgas Sāpju Dievmātes draudzes priesteri un eminence.