Svēto Rakstu lasījumi 01.09.2015 – cits citu ieprieciniet un stipriniet