Svēto Rakstu lasījumi 02.09.2015 – man jāsludina Dieva valstība, jo tādēļ Es esmu sūtīts