Svēto Rakstu lasījumi 06.11.2015 – šīs pasaules bērni attiecībā uz sev līdzīgiem ir atjautīgāki par gaismas bērniem