Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 1.12.2015 – Svētīgas ir acis, kas redz to, ko jūs redzat!

 Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 11, 1-10)

Comments are closed.