Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 10.08.2015 – Kas mīl savu dzīvību, tas to pazaudēs

Brāļi, kas skopi sēj, tas skopi pļaus, bet, kas sēj bagātīgi, tas arī pļaus bagātīgi. Katrs lai dara tā, kā viņa sirds liek, neskumstot un nejūtoties piespiests, jo priecīgu devēju mīl Dievs. Bet Dievs ir spējīgs jums bagātīgi dot visādas žēlastības, lai jūs vienmēr visā būtu pārtikuši un bagāti ar ikvienu labu darbu, kā tas ir rakstīts: “Viņš izdala, dāvina nabagiem, Viņa taisnība pastāv uz mūžiem.”
Bet Tas, kas sēklu dod sējējam, pasniegs arī maizi ēšanai un vairos jūsu graudus, un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 112 (111)
Refrēns: Tīkams ir cilvēks, kas atbalsta nabagus.

Svētīgs ir vīrs, kas Kunga bīstas,
kam Viņa baušļi ļoti patīk.
Viņa pēcnācēji būs vareni virs zemes,
taisnīgo paaudze tiks svētīta. R.

Tīkams ir cilvēks, kas apžēlojas un aizdod,
un savas lietas taisnīgi kārto,
jo nemūžam viņš netiks satricināts.
Taisnīgais būs mūžīgā piemiņā. R.

Viņš nenobīsies no ļaunām vēstīm.
Viņa sirds ir droša un uzticas Kungam.
Viņa sirds ir stipra, tā nebīsies,
kamēr viņš ar gandarījumu noskatīsies
uz saviem ienaidniekiem. R.

Viņš ir devīgs, dāvina nabagiem;
viņa taisnība pastāvēs mūžam,
viņa vara pieaugs ar godu. R.

Alleluja.
Kas grib man kalpot, tas lai man seko,
un, kur esmu Es, tur būs arī mans kalps.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 12, 24-26)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Patiesi, patiesi, Es jums saku: ja kviešu grauds, iekritis zemē, nenomirs, tas paliks viens, bet, ja nomirs, tas dos daudz augļu. Kas mīl savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet, kas ienīst savu dzīvību šajā pasaulē, tas to saglabās mūžīgajā dzīvē.
Ja kāds grib man kalpot, lai seko man, un, kur esmu Es, tur būs arī mans kalps. Un to, kurš būs man kalpojis, pagodinās Tēvs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.