Svēto Rakstu lasījumi 10.09.2015 – ar tādu pašu mēru, ar kādu jūs mērīsiet, arī jums tiks atmērīts