Svēto Rakstu lasījumi 10.10.2015 – svētīgi tie, kas klausās Dieva Vārdu un to sargā