Svēto Rakstu lasījumi 11.12.2015 – gudrība pierāda sevi savos darbos