Svēto Rakstu lasījumi 13.11.2015 – Katrs, kas mēģinās glābt savu dzīvību, to pazaudēs, un, kas to pazaudēs, tas to atgūs.