Svēto Rakstu lasījumi 14.1.2016 – no visām malām nāca pie Viņa