Svēto Rakstu lasījumi 12.1.2016 – Viņš mācīja kā tāds, kam ir vara