Svēto Rakstu lasījumi 16.09.2015 – gudrību atzina par pareizu visi tās bērni