Svēto Rakstu lasījumi 16.10.2015 – nav nekā apslēpta, kas netiktu atklāts, nedz slepena, kas netiktu uzzināts