Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 17.06.2015 – Tēvs, kas redz arī noslēpumus, tev atlīdzinās

Brāļi, kas skopi sēj, tas skopi pļaus. Bet, kas sēj bagātīgi, tas arī pļaus bagātīgi. Katrs lai dara tā, kā viņa sirds liek, neskumstot un nejūtoties piespiests, jo priecīgu devēju mīl Dievs.
Bet Dievs ir spējīgs jums bagātīgi dot visādas žēlastības, lai jūs vienmēr visā būtu pārtikuši un bagāti ar ikvienu labu darbu, kā tas ir rakstīts: “Viņš izdala, dāvina nabagiem, viņa taisnība pastāv uz mūžiem.”
Bet tas, kas sēklu dod sējējam, pasniegs arī maizi ēšanai un vairos jūsu graudus, un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Bagāti kļuvuši visā, jūs būsiet pilni ar katru vienkāršību, kas caur mums sūta pateicību Dievam. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 112 (111)
Refrēns: Svētīgi ir tie, kas Kunga bīstas.

Svētīgs ir vīrs, kas Kunga bīstas,
kam Viņa baušļi ļoti patīk.
Viņa pēcnācēji būs vareni virs zemes,
taisnīgo paaudze tiks svētīta. R.

Turība un bagātība būs viņa namā,
un viņa taisnība pastāvēs mūžam.
Taisnīgajiem tumsībā uzaust gaisma:
Viņš ir lēnīgs, žēlsirdīgs un taisnīgs. R.

Viņš ir devīgs, dāvina nabagiem,
Viņa taisnība pastāvēs mūžam,
Viņa vara pieaugs ar godu. R.

Alleluja.
Kas mani mīl, tas manus vārdus pildīs,
saka Kungs,
un mans Tēvs viņu mīlēs,
un mēs nāksim pie viņa.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 6, 1-6.16-18)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Sargieties, ka jūs savu taisnību nedarītu cilvēku priekšā, lai viņi jūs redzētu, jo tad jums nebūs algas pie jūsu Tēva, kas ir Debesīs.
Tātad, kad tu dod nabagiem dāvanas, neliec savā priekšā pūst tauri, kā to dara liekuļi sinagogās un uz ielām, lai cilvēki viņus slavētu. Patiesi, Es jums saku: viņi savu algu jau saņēma. Bet, kad tu dosi nabagiem dāvanas, tava kreisā roka lai nezina, ko dara labā, lai tava nabagdāvana paliktu noslēpumā. Bet tavs Tēvs, kas redz arī noslēpumus, tev atlīdzinās.
Un, kad jūs lūdzaties, neesiet kā liekuļi, kas mīl sinagogās un ielu stūros stāvēdami lūgties, lai cilvēki viņus redzētu. Patiesi, Es jums saku: viņi savu algu jau saņēma. Bet, kad tu lūgsi Dievu, ieej savā istabā un, aizslēdzis durvis, lūdz savu Tēvu, kas ir slepenībā. Un tavs Tēvs, kas redz arī noslēpumus, tev
atlīdzinās.
Un, kad jūs gavējat, neesiet saīguši kā liekuļi! Jo viņi savu seju padara drūmu, lai parādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi, Es jums saku: viņi savu algu jau saņēma. Bet tu, kad gavē, iesvaidi savu galvu un nomazgā savu seju, lai tu parādītos kā gavētājs ne cilvēku, bet gan sava Tēva priekšā, kas ir noslēpumā. Un tavs Tēvs, kas redz arī noslēpumus, tev atlīdzinās.”

Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.