Svēto Rakstu lasījumi 17.12.2015 – Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahama dēla, cilmes grāmata.