Svēto Rakstu lasījumi 18.3.2016 – Tēvs ir manī un Es esmu Tēvā