Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 19.06.2015 – Nekrājiet sev mantu zemes virsū

Brāļi, bet, ja jau daudzi lielās tajā, kas attiecas uz miesu, tad arī es lielīšos. Un, ja kāds to uzdrošinās, – es runāju kā neprātīgs – tad uzdrošinos arī es!
Viņi ir ebreji? Es arī. Viņi ir izraēlieši? Tāpat arī es. Viņi ir Ābrahama pēcnācēji? Es arī. Viņi ir Kristus kalpi? Es runāju kā neprātīgs: vēl jo vairāk es! Daudzo grūtību dēļ, vairākkārtējo apcietinājumu, pārmērīgās šaustīšanas un biežo nāves briesmu dēļ. Piecas reizes no jūdiem es saņēmu pa četrdesmit sitieniem, atņemot vienu, trīsreiz tiku sists ar nūjām, vienreiz apmētāts ar akmeņiem, trīsreiz izcietu kuģa bojāeju, dienu un nakti pavadīdams jūras dziļumos. Bieži es biju ceļojumos, briesmās uz upēm, briesmās laupītāju dēļ, briesmās no savas tautas un briesmās no pagāniem, briesmās pilsētā un briesmās tuksnesī, briesmās no viltus brāļiem; darbā un pūlēs, bieži negulētās naktīs, badā un slāpēs, biežos gavēņos, aukstumā un kailumā.
Neskaitot to, kas bija ap mani, ikdienas drūzmu un rūpes par visām draudzēm.
Ja kāds ir nespēcīgs, vai tad arī es nekļūstu nespēcīgs? Ja kāds tiek ieļaunots, vai tad es neiedegos? Ja jau ir jālepojas, tad es lepošos ar savu vājumu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 34 (33)
Refrēns: Taisnīgos Kungs atbrīvo no bēdām.

Es teikšu Kungu katrā laikā,
Viņa slava vienmēr būs uz manām lūpām.
Mana dvēsele leposies Kungā,
pazemīgie lai dzird un lai priecājas! R.

Teiciet Kungu kopā ar mani,
kopā slavēsim Viņa vārdu!
Es meklēju Kungu, un Viņš uzklausīja mani
un atbrīvoja mani no visām manām bailēm. R.

Skatieties uz Viņu, un jūs atplauksiet priekā,
un jūsu vaigs netiks apkaunots.
Lūk, nabags sauca, un Kungs uzklausīja viņu
un izglāba viņu no visām viņa bēdām. R.

Alleluja.
Svētīgi tie, kas nekāro pēc mantas,
jo viņiem pieder Debesu valstība.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 6, 19-23)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Nekrājiet sev mantu zemes virsū, kur rūsa un kodes bojā un kur zagļi izrok un nozog. Bet krājiet sev mantu Debesīs, kur to nebojā nedz rūsa, nedz kodes un kur zagļi neizrok un nenozog. Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds.
Miesas gaisma ir acs. Ja tava acs ir vesela, tad visa tava miesa būs gaismā. Bet, ja tava acs ir neredzīga, visa tava miesa būs tumsā. Bet, ja jau gaisma, kas ir tevī, ir tumsība, cik gan liela būs tumsa!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.