Svēto Rakstu lasījumi 19.1.2016 – Sabats ir iedibināts cilvēka dēļ, nevis cilvēks sabata dēļ