Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 2.3.2016 – neesmu nācis atcelt, bet gan piepildīt.

Comments are closed.