Svēto Rakstu lasījumi 20.1.2016 – Vai sabatā ir atļauts darīt labu vai arī ļaunu?