Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 21.09.2015 – Es neesmu nācis aicināt taisnīgos, bet grēciniekus.

Comments are closed.