Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 21.10.2015 – kam daudz ir dots, daudz tiks arī atprasīts, un, kam daudz ir uzticēts, no tā arī vairāk prasīs

Comments are closed.