Svēto Rakstu lasījumi 22.07.2015 – Es aizeju pie mana Tēva un jūsu Tēva, pie mana Dieva un jūsu Dieva.