Svēto Rakstu lasījumi 22.1.2016 – Tu esi taisnīgāks par mani, jo tu man darīji labu