Svēto Rakstu lasījumi 22.11.2015 – Jā, Es esmu Ķēniņš