Svēto Rakstu lasījumi 23.10.2015 – Un kāpēc jūs paši no sevis neprotat izspriest to, kas taisnīgs?