Svēto Rakstu lasījumi 27.08.2015 – Esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu Kungs atnāks