Svēto Rakstu lasījumi 28.11.2015 – esiet nomodā un vienmēr lūdzieties