Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 29.04.2015

Mani mīļie: vēsts, kuru mēs dzirdējām no Jēzus Kristus un kuru jums pasludinām, ir tāda, ka Dievs ir gaisma un Viņā nav nekādas tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir kopība ar Viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nerīkojamies saskaņā ar patiesību. Bet, ja mēs staigājam gaismā, tāpat kā Viņš ir gaismā, tad mums ir savstarpēja kopība un Viņa Dēla Jēzus asinis mūs šķīstī no ikviena grēka.
Ja mēs sakām, ka mums nav grēka, mēs maldinām paši sevi un mūsos nav patiesības. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad Dievs, būdams uzticīgs un taisnīgs, piedod mūsu grēkus un šķīstī mūs no ikvienas netaisnības. Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, mēs padarām Viņu par meli un mūsos nav Viņa mācības.
Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Bet, ja kāds būs sagrēkojis, tad mums ir aizstāvis pie Tēva – taisnīgais Jēzus Kristus. Un Viņš ir izlīdzinājuma Upuris par mūsu grēkiem un ne tikai par mūsu, bet arī par visas pasaules grēkiem. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 103 (102)
Refrēns: Teic, mana dvēsele, Kungu!

Teic, mana dvēsele, Kungu,
un viss, kas ir manī, lai teic Viņa svēto vārdu!
Teic, mana dvēsele, Kungu
un neaizmirsti, ko Viņš tev darījis labu! R.

Viņš piedod visas tavas vainas
un dziedē visas tavas vājības.
Viņš izglābj no nāves tavu dzīvību
un apveltī tevi ar žēlastību un žēlsirdību. R.

Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs,
lēnprātīgs un ļoti saudzīgs.
Ne vienmēr Viņš baras
un ne jau mūžīgi dusmojas. R.

Kā tēvs žēlo savus bērnus,
tā apžēlojas Kungs par tiem, kas Viņu godā.
Jo Viņš zina, no kā mēs radīti,
Viņš atceras, ka esam puteklis. R.

Bet Kunga žēlsirdība pastāv mūžu mūžos
pār tiem, kas Viņa bīstas.
Viņa taisnība paliek paaudžu paaudzēs
tiem, kas Viņa derību glabā. R.

Alleluja.
Mēs Tev pateicamies, Tēvs,
kas esi Kungs pār debesīm un zemi,
jo Tu Debesu valstības noslēpumus
esi atklājis mazajiem.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 11, 25-30)
Tajā laikā Jēzus, sākdams runāt, sacīja: “Tēvs, debesu un zemes Kungs, Es Tevi slavēju, ka Tu esi to apslēpis gudrajiem un prātīgajiem, bet atklājis mazajiem. Jā, Tēvs, jo tā Tev bija labpaticis.
Visu man ir devis mans Tēvs. Un neviens nepazīst Dēlu kā tikai Tēvs; un neviens nepazīst Tēvu kā tikai Dēls un tas, kuram Dēls gribēs to atklāt.
Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat grūtības, un Es jūs atspirdzināšu. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo Es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, un jūs atradīsiet mieru savai dvēselei. Jo mans jūgs ir maigs un mana nasta ir viegla.”

Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.