Svēto Rakstu lasījumi 29.07.2015 – Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība