Svēto Rakstu lasījumi 29.10.2015 – Svētīts, kas nāk Kunga vārdā!