Svēto Rakstu lasījumi 29.2.2016 – neviens pravietis nav labvēlīgi uzņemts savā tēvijā