Svēto Rakstu lasījumi 30.11.2015 – Sekojiet man, un Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem