Svēto Rakstu lasījumi 30.3.2016 – Vai tad Kristum nevajadzēja to izciest un ieiet savā godībā?