Svēto Rakstu lasījumi 31.1.2016 – neviens pravietis nav labvēlīgi uzņemts savā tēvijā