Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 31.3.2016 – noteikti jāpiepildās visam, kas ir rakstīts par mani Mozus Likumā un praviešos, un psalmos

 

Comments are closed.