Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 4.3.2016 – Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu!

Comments are closed.