Svēto Rakstu lasījumi 4.4.2016 – Redzi, es esmu Kunga kalpone; lai man notiek pēc tava vārda!