Svēto Rakstu lasījumi 5.4.2016 – jābūt paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai katrs, kas tic, iemantotu mūžīgo dzīvi